Ajurveda – prastara indijska medicina

ayurvedaAjurveda je prastara Indijska vrsta medicine koja se bazira na prirodnom i svetom življenju. Sama reč ajurveda potiče od dve reči na sanskritu (drevni jezik, iz koga su potekli svi indo-evropski jezici), ayu što znači život, i veda što znači znanje. Ova nauka o životu, analizira ljudsko telo metodom koja uključuje telo, um i duh.

Ajurvedski sistem zdravlja, predstavlja mešavinu praktičnih, filozofskih i religioznih iskustava drevnih indijskih mudraca rišija. Tekstovi o ajurvedi datiraju iz perioda od pre 5000 godina, a govore o tome kako na prirodan način možete doći do izlečenja bolesti i ponovo uspostaviti vezu i harmoniju sa prirodom. Danas, ajurveda se uključuje u moderan život i primenjuje kako za otkrivanje i dijagnostikovanje različitih bolesti, tako i za njihovo lečenje. Ajurveda se izučava na državnim univerzitetima u Indiji, a ajurvedski centri postoje širom Evrope, SAD, Azije i Afrike. Svetska zdravstvena organizacija je 1977. godine, priznala ajurvedu kao vrstu medicine.

Kako se bazira na čovekovoj simboličnoj vezi sa prirodom i njenim izvorima, za lečenje se koriste isključivo biljke i različite biljne formule, preuzete iz ajurvedskih tekstova. Neke od biljaka, koje se koriste za lečenje, a da su pri tom, poznate i kod nas su: aloe vera, ananas, asparagus, beli i crni luk, i zimska trešnja. Bitno je naglasiti, da ovim načinom lečenja se ne mogu izazvati štetna dejstva ili nus-pojave. Lečenje je delotvorno, uklanjajući ne samo simptome bolesti, već sam njen koren. Svakom pacijentu se pristupa, kao pojedincu sa specifičnim telesnim i mentalnim sklopom, pa samim tim mu se daju lekovi koji su od koristi za individualno zdravlje pacijenta. Takođe, za lečenje se preporučuju i telesne vežbe, kako bi doprineli poboljšanju zdravlja, a ajurvedske vežbe, smatraju  se, najkorisnijim vežbama za telo, koje postoje, za sada. Od velikog značaja, je pomenuti puls dijagnozu, koja podrazumeva tehniku postavljanja dijagnoze, na osnovu opipavanja pacijentovog pulsa. Iskusan čitač pulsa, za svega par minuta može da otkrije sve poremećaje u organizmu pacijenta, zahvaljujući tome što svaka ćelija u organizmu, šalje odredjene impulse, koji se registruju u krvotoku i pulsu. Kako u telu, postoje tri osnovne energije, vata, pita, i kapha, koje pokrivaju čitav organizam, fizičkim dodirom se ustanovljava njihov disbalans, odnosno ravnoteža.

Treba naglasiti da se ajurveda razlikuje od klasične medicine, već u samom pristupu ljudskom telu. Po ajurvedi, ljudsko telo ne predstavlja samo skup organa i tkiva, već kompleksni  mehanizam, koji je sačinjen od bezbroj funkcija, kako na fizičkom, tako i na mentalnom nivou. Ajurveda sadrži tri osnovne doktrine: prva je “doša” koja se bazira na mentalnom delu, zatim, sedam “datu”-a odnosno tkiva i poslednja “mala” koja se odnosi na metaboličke procese, a sve zajedno predstavljaju ravnotežu koja je potrebna kako bi se očuvalo zdravlje čoveka. Po ajurvedi, ljudsko telo se sastoji od 25 elemenata zajedno sa dušom čoveka.

Mnogi članovi kraljevskih porodica, uključujući princezu Karolinu od Monaka, princa Alberta od Hanovera, vodeći poslovni ljudi i političari poput Valtera Šela (bivši predsednik SR Nemačke), sportisti i glumci poput Elizabet Tejlor, Mišel Fajfer, Steven Colins, i David Linč otkrili su blagodeti tretmana ajurvede i koriste ih kako bi očuvali zdravlje i balans duha i tela.

Komentari

komentara

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.