Raste nezadovoljstvo korisnika stambenih kredita

fejsbuk-bankariU poslednjih nedelju dana sve češće se čuju komentari građana da im je banka podigla visinu rate za stambeni kredit. To i nije toliko neuobičajeno za kredit indeksirane u evrima ili švajcarskim francima, jer efektivne kamatne stope tih kredita zavise od kretanja EURIBOR-a, odnosno LIBOR-a. Međutim, u situaciji kada ove dve referentne evropske kamatne stope padaju, neverovatno je da kamatne stope u bankama rastu. Iz gore navedenog nameće se zaključak da banke povećavaju fiksni deo kamate. Korisnici stambenih kredita tvrde da nisu dobili informaciju od banke da je fiksni deo kamate podložan promenama. Ukoliko se ispostavi da je ovo tačno, banke čine ozbiljan prekršaj.

Kako su društvene mreže postale deo našeg života, nezadovoljstvo korisnika se sve češće demostrira na Facebook-u, najpopularnijoj društvenoj mreži. Za sada su na udaru korisnika Facebook-a dve banke u Srbiji – Banca Intesa i Piraeus banka. Korisnici stambenih kredita ovih banaka su otvorili grupe “Udruženje nezadovoljnih korisnika stambenih kredita kod Banca-e Intesa” i “Nezadovoljni korisnici stambenih kredita kod Piraeus banke“, čiji ukupan broj korisnika je 47. Ovaj broj i nije toliko veliki kada se u obzir uzme da je izdato preko 200 hiljada stambenih i kredita za adaptaciju, po podacima Udruženja banaka Srbije (UBS). Međutim, vest o otvaranju ovih grupa je prenelo nekoliko medija, što ne ide u prilog imidžu ove dve banke. Negativan “word of mouth” može loše da se odrazi na odnos ostalih klijenata i banke. Sa druge strane, čini se da su banke napravile vrlo nekorektan potez povećavajući iznos rate za kredit, jer su povećale fiksni deo kamate, koja je “nepromenljiva” i to u trenutku kada većina banaka u inostranstvu smanjuje kamate. Preko potrebno je da nadležne institucije ispitaju “slučaj podizanja iznosa rate za stambene kredite”, i da se stavi tačka na nekorektno poslovanje banaka (ukoliko su korisnici u pravu), odnosno na narušavanje poslovnog imidža banaka u javnosti (ukoliko je samo reč o hajci jednog broja nezadovoljnih korisnika).

Saveti za korisnike stambenih kredita

Narodna banka Srbije (NBS) predlaže da obratite pažnju na sledeće:

– U kojoj je valuti indeksiran kredit
– Da li je kredit sa varijabilnom (promenljivom) kamatnom stopom i čime je promena uslovljena (promenom referentnih kamatnih stopa LIBOR, EURIBOR ili rastom cena na malo);
– Da li je reč o vrsti kredita sa učešćem (5%, 10%, 20%), bez učešća, ili depozitom i na koji način to utiče na vašu ukupnu obavezu;
– Da li postoji obaveza osiguranja kredita kod osiguravajućih društava ili državnih agencija za osiguranje hipotekarnih kredita (uz osiguranje hipotekarnih kredita obično ide i niža kamatna stopa, kao i povoljniji uslovi otplate);
– Koje instrumente obezbeđenja je potrebno priložiti (menicu, hipoteku, trajni nalog za naplatu anuiteta, administrativnu zabranu, polisu osiguranja nekretnine vinkuliranu u korist banke i sl.);
– Da li je predviđena i pod kojim uslovima prevremena otplata kredita;
– Da li postoji mogućnost korišćenja počeka (grejs perioda – perioda u kom se plaća samo kamata, a ne i glavnica);
– Da li postoji mogućnost da više članova porodice učestvuje u otplati kredita;
– Da li je neophodan žirant i da li to može biti bračni drug, kao i koliko njegova primanja mogu biti opterećena.

Pored navedenih saveta NBS savetujemo Vam i:

– da pri potpisivanju ugovora sa bankom pažljivo pročitate Vaše obaveze i prava
– da se raspitate o uslovima uzimanja i otplate kredita u nekoliko banaka
– da zamolite bankarske službenike da Vam izračunaju okvirnu ratu kredita
– da ne uzimate kredit koji će Vas mnogo opteretiti
– da proverite visine bankarskih naknada i ostalih troškova

UPDATE: Jedan od nezadovoljnih korisnika stambenih kredita Banca Intesa i član grupe na Facebook-u “Udruženje nezadovoljnih korisnika stambenih kredita kod Banca-e Intesa” gostuje na blogu Svakodnevnica i objašnjava razlog stvaranja ove grupe.

Komentari

komentara

3 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.