Poslovno korišćenje Pinteresta je tema o kojoj nije bilo puno reči na domaćem web-u, jer se radi o društvenoj mreži koja tek pridobija veću količinu korisnika u Srbiji.