Facebook je nedavno kupio aplikaciju WhatsApp za 19 milijardi američkih dolara, a posle nekoliko dana servis je bio nefunkcionalan na nekih 4 sata. Upravo preuzimanje od strane Facebook-a i