Tornado predstavlja oluju koja je karakteristična po obrtanju vazduha u obliku levka. Jačine tornada označavaju se po dve lestvice, i to po Fujita lestvici i/ili TORO lestvici, a