Leto 2014. godine, približilo nam se polako, a sa njim dolazi i vreme priprema za dugo željeni odmor i donošenje odluka na koji način ga najbolje provesti. Razmišljanje