Bankari na Fejsbuku

fejsbuk-bankariU Srbiji posluje 34 banke, u kojima je zaposleno 32.000 bankara. Kako je bankarski sektor jedan od najrazvijenijih u Srbiji, zapitali smo se koliko bankara koristi društvene mreže. Kao reper smo uzeli društvenu mrežu Fejsbuk (Facebook), koja je i najpopularnija u Srbiji.

Ukupan broj profila iz Srbije je negde oko 800 hiljada, od toga je oko 51,5 odsto muškaraca i 48,5 žena. Najveći broj korisnika Facebook-a iz Srbije, čak 72,63 odsto, je starosti između 18 i 35 godina. U ovom starosnom segmentu je približno isti broj muškaraca (50,1%) i žena (49,9%).

Broj korisnika Facebook-a u Srbiji koji su zaposleni u bankama je 1054, što čini negde oko 3 odsto ukupnog broja bankara u zemlji. Najviše bankara na Facebook-u je zaposleno u Banca Intesa, skoro 9 odsto, što je bilo i očekivano s obzirom da je ovo jedina banka u Srbiji koja u svojoj ponudi ima rešenje za elektronsku trgovinu. Slede, ProCredit banka sa 7,79%, zatim Raiffeisen banka sa 7,7 odsto i Vojvođanska banka sa 7,22% profila, što predstavlja zanimljiv podatak imajući u vidu da su dve zadnje navedene banke jedne od retkih koje u svojoj ponudi imaju kartice namenjene isključivo plaćanju roba i usluga preko interneta.. Ostale banke su zastupljene sa znatno manjim brojem radnika koji imaju profil na najpopularnijoj društvenoj mreži u Srbiji.
Da bankari zaista često koriste Facebook u slobodno vreme, svedoči i postojanje grupe sa preko 590 članova koja nosi naziv “Najlepši i najzgodniji bankari Srbije”, ili kako je autor opisuje “Grupa najlepših, najzgodnijih i najmoćnijih bankara i njihovih lepotica”.

U tabeli 1 su dati podaci o broju korisnika Facebook-a u svakoj banci, kao i udeo u bankarskoj facebook populaciji svake banke.

Tabela 1

Banca Intesa

94

8,94

Procredit bank

82

7,79

Raiffeisen bank

81

7,70

Vojvođanska banka

76

7,22

Eurobank EFG

73

6,94

Komercijalna banka

65

6,18

Societe Generale banka Srbija

59

5,61

Alpha bank Srbija

58

5,51

Unicredit bank Srbija

45

4,28

Erste bank

44

4,18

Hypo Alpe-Adria-Bank

38

3,61

Piraeus bank

35

3,33

Aik banka

28

2,66

KBC banka

27

2,57

Volksbank Srbija

27

2,57

Agrobanka

26

2,47

Findomestic banka

26

2,47

Credy banka

24

2,28

Srpska banka

22

2,09

Banka Poštanska štedionica

21

2,00

OTP banka

20

1,90

NLB banka

16

1,52

Univerzal banka

14

1,33

Metals banka

13

1,24

Privredna banka Beograd

10

0,95

Meridian banka

9

0,86

Moskovska banka

6

0,57

Čačanska banka

5

0,48

Jubmes banka

5

0,48

Marfin banka

3

0,29

Opportunity bank

2

0,19

Grafički prikaz – Broj korisnika Fejsbuka po bankama (u %)

bankari-facebook

NAPOMENA: Da bi došli do broja korisnika Facebook-a iz Srbije, koji su zaposleni u bankarskom sektoru, koristili smo nekoliko metoda i molimo vas da ove podatke uzmete kao približne. Naime, jedan deo korisnika je odlučio da mesto zaposlenja ne popuni, pa su stoga ovi podaci približni i ne mogu se uzeti kao apsolutno tačni.

Komentari

komentara

3 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.