Zdravstvena zaštita u Srbiji, na toliko je kritično niskom nivou, da kada izgovorite reči kao što su: nega, zaštita i prava pacijenata, ne možete da ne osetite ironiju